Date Là Gì Phân Biệt Giữa “Ngày” Và “Ngày” Trong Tiếng Anh

date-la-gi-a1-egt

date-la-gi-a1-egt

date là gì Cả “Day” và “Date” đều có nghĩa là “ngày” nhưng được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào cách viết hoa của câu. Mời các bạn theo dõi bài học này để phân biệt giữa “Day” và “Date” trong tiếng Anh và học cách sử dụng chúng một cách chính xác.

date là gì Phân biệt giữa “Ngày” và “Ngày” trong tiếng Anh

Day- /ˈdeɪ/

1. “Day” là từ được dùng để chỉ “ngày trong tuần”: Monday, Tuesday, Wednesday,.. “Day” dùng trong câu hỏi để hỏi ngày trong tuần

Ví dụ:

What day are you free next month? – On Saturday (Bạn rảnh ngày nào trong tháng tới – Thứ bảy)

Have a nice day! (Ngày vui vẻ nhé)

2. “Day” còn thường được dùng để chỉ khoảng thời gian 24 giờ vào ban ngày, từ 00:00 AM đến 12:00 AM

Ví dụ: These animals sleep during the day and hunt at night. (Những con vật này ngủ ngày và săn mồi vào ban đêm)

3. “Day” chỉ quãng thời gian chúng ta dành để học và làm

Ví dụ: Working hours are 8 hours a day (Thời gian làm việc là 8 giờ)

Một số cụm từ thông dụng

day off: ngày nghỉ

the other day: một vài ngày trước đó

these days: những ngày này

in those days: trong quá khứ

any day now: mấy ngày tới

by day: vào ban ngày

day after day: ngày qua ngày

day and night: cả ngày

the days: một quãng thời gian trong quá khứ

date-la-gi-a2-egt

Date – /deɪt/

1. “Date” là từ dùng để chỉ một ngày trong tháng.

Ví dụ:

What’s the date today? (Hôm nay là ngày bao nhiêu?)

date of birth (ngày sinh)

2. “Date” chỉ một năm nào đó đặc biệt, gắn với một sự kiện nổi bật

Ví dụ:

Muhammad Ali’s dates are 1942 to 2016 = He was born in 1942 and died in 2016 (Muhammad Ali sinh năm 1942 và mất năm 2016)

3. “Date” được dùng để chỉ sự hẹn hò, người đi hẹn hò

Ví dụ:

“Do you want to date me this wekkend?” (Bạn muốn hẹn hò với tôi cuối tuần này không?)

Một số cụm từ thông dụng

out of date: lạc hậu, lỗi thời

up to date: hiện đại

date back to: có niên đại, có từ

Hy vọng bài viết về chủ đề date là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *