Các cấu trúc otherwise là gì và dòng tiếng Anh khác

otherwise-la-gi-2-a1-ecogreentower-net

Nếu không (nếu không) được sử dụng nhiều trong tiếng Anh đàm thoại. Đây là một trong những điều cơ bản rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Bài tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng, phân biệt otherwise là gì và đưa ra các ví dụ để các bạn hiểu và sử dụng đúng cách.

1. Cấu trúc và cách sử dụng otherwise là gì?

Cấu trúc: Khác + Điều kiện đúng: Phương tiện, Khác.

otherwise-la-gi-2-a1-ecogreentower-net

Ví dụ: Chúng tôi phải trở lại trước nửa đêm, nếu không tôi sẽ bị khóa

Chúng tôi phải trở lại trước nửa đêm nếu không tôi sẽ bị nhốt

struct: else + điều kiện không đúng: else, else. Theo sau nó phải là một điều kiện bất khả thi, và mệnh đề sau có một thì.

(nếu không có nghĩa là một cái gì đó khác)

Ví dụ: thì hiện tại:

Cha cô ấy đã hỗ trợ cô ấy về mặt tài chính, nếu không thì cô ấy không thể thực hiện những thí nghiệm này (nhưng cô ấy có thể với sự hỗ trợ của cha mình).

Cha cô ấy đã hỗ trợ cô ấy về mặt tài chính, nếu không thì cô ấy có thể không thể thực hiện những thí nghiệm này (nhưng với sự hỗ trợ của cha cô ấy thì cô ấy có thể).

Khi được sử dụng với các tình huống khác:

Căng thẳng ngược dòng: Tôi đang sử dụng máy tính, nếu không thì tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện những phép tính này (nhưng anh ấy thì không).

Tôi đã sử dụng máy tính, nếu không thì tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện những phép tính này (nhưng anh ấy thì không).

* Lưu ý: Trong ngôn ngữ thông tục, người ta sử dụng hoặc cách khác thay thế.

2. Khác nhau VS. Ngoài điều đó

Tuy nhiên nó có nghĩa là bất chấp. Nó rất dễ bị nhầm lẫn với những người khác.

2.1. Phân biệt tuy nhiên với. Nếu không, khi được sử dụng như một trạng từ:

– So sánh tuy nhiên và khác:

Tuy nhiên, khi được sử dụng như một trạng từ, nó được dùng để chỉ mức độ, nhưng thường được đặt trước một tính từ hoặc trạng từ của nó.

Khi được sử dụng như một trạng từ: Ngược lại thường được sử dụng sau động từ.

Ví dụ:

Khi đóng vai trò của một trang từ:

Tuy nhiên:

– Dù cố gắng đến đâu, cô ấy cũng không thể kiếm được nhiều tiền.

Cô ấy không thể kiếm được nhiều tiền cho dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

khác: khác:

Phải được sử dụng trong phòng thông gió tốt. Nếu không, nó có thể có hại khi sử dụng nó.

Phải được sử dụng trong phòng thông gió tốt. Nếu không nó có thể bị hỏng.

2.2.Tuy nhiên, khi hoạt động như một kết hợp, hãy phân biệt nó với các cách khác.

(nếu không được sử dụng như một kết hợp)

Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, khi nó hoạt động như một kết hợp.

Tuy nhiên, khi được sử dụng như một liên từ, nó có thể được đặt trước hoặc sau mệnh đề, hoặc sau từ hoặc cụm từ đầu tiên của mệnh đề.

Ngược lại, khi được sử dụng như một liên từ, nó có nghĩa là “nếu không / ít nhất”.

Ví dụ:

Tuy nhiên, khi được sử dụng như một kết hợp

– Cô ấy sẽ cúng dường cho Trang. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy không muốn.

giải thích:

Cô ấy muốn giới thiệu nó cho Trang. Tuy nhiên, cô ấy không nên muốn.

Lưu ý: Trong trường hợp đề cập đến hai câu trái ngược nhau, tuy nhiên thường có nghĩa là “nhưng / nhưng / nhưng”.

Ví dụ:

– Anh trai tôi đã không tập luyện chăm chỉ, nhưng anh ấy đã chiến thắng.

Anh trai tôi đã không tập luyện chăm chỉ, nhưng anh ấy vẫn chiến thắng.

Ngược lại, khi được sử dụng như một liên từ, nó có nghĩa là “nếu không / ít nhất”.

– Họ phải đến sớm, nếu không họ sẽ không có chỗ ngồi.

Dịch: Họ phải đi sớm, nếu không họ sẽ không có chỗ ngồi.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hoặc trong các câu bình thường.

– Họ phải đến sớm nếu không (nếu không) sẽ không có được chỗ ngồi.

Chúng tôi phải đến sớm nếu không họ sẽ không có chỗ ngồi.

Bài viết với chủ đề otherwise là gì hy vọng mang đến cho bạn thông tin bổ ích.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *