Nguyên tử là gì? Phân tử là gì? Bài tập liên quan

phan-tu-la-gi-a-egt2

Hóa học lớp 8 cung cấp hàng loạt kiến ​​thức quan trọng về nguyên tử, phân tử. Dưới đây là tổng hợp nguyên tử là gì, phân tử là gì và những kiến ​​thức liên quan dành cho những bạn học quên nền tảng môn hóa học.

Xem Thêm: Đơn chất là gì? Phân loại các phần tử? hình minh họa

Phân biệt giữa nguyên tử và phân tử

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là những hạt vi mô trung hòa về điện. Thành phần nguyên tử gồm có hạt nhân (proton và neutron) và vỏ nguyên tử (electron). Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân.

phan-tu-la-gi-a-egt5

Nguyên tử là gì?Từ kết quả thí nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được thành phần cấu tạo của nguyên tử bao gồm hạt nhân và lớp vỏ electron. ở đó:

Hạt nhân nằm ở trung tâm của nguyên tử và bao gồm các proton và neutron

Vỏ nguyên tử bao gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.

=> Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt cơ bản là electron, proton và nơtron.

Khối lượng và kích thước của proton, electron và neutron

Tên hạt Ký hiệu Điện tích khối lượng Proton P 1,6726.10-27 (kg) ≈ 1u + 1,602.10-19C 1+ (đơn vị điện tích) Nơtron N 1,6748.10-27 (kg) ≈ 1u 0 Electron E 9,1094.10-31 (kg) 0u – 1,602.10-19C 1- (đơn vị tính phí)

Phân tử là gì?

Phân tử là hạt đại diện cho vật chất, gồm nhiều nguyên tử liên kết với nhau, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của vật chất.

Là hạt hợp thành của hầu hết các chất, nguyên tố kim loại… hạt hợp thành trong đó là nguyên tử.

Phân tử là những nhóm trung hòa về điện tích chứa nhiều hơn 2 nguyên tử được tổ chức với nhau bằng liên kết hóa học. Nếu không có điện tích, phân tử sẽ được phân biệt với ion.

phan-tu-la-gi-a-egt4

Trong lý thuyết động học của chất khí, thuật ngữ phân tử được sử dụng cho bất kỳ hạt khí nào. Do đó, các nguyên tử khí quý được coi là phân tử vì chúng là phân tử đơn chất.

Phân biệt khối lượng nguyên tử và phân tử

Khối lượng nguyên tử là gì?

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử (đvC) tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có khối lượng nguyên tử riêng.

1 đơn vị của C bằng 112 khối lượng của một nguyên tử cacbon. Khối lượng nguyên tử được biểu thị bằng g hoặc kg và giá trị của nó là nhỏ.

 • Ví dụ: mC = (1,6605).10-24g
 • => 1đvC = 112. 1,9926.10-23 = 1,6605.10-24g.
 • Khối lượng phân tử là gì?

Phân tử khối là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC), là tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử.

Phân tử khối của chất bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Ví dụ: nitơ (N2) có phân tử khối là 14,2 = 28 đvC.

Số hiệu nguyên tử là gì?

Số hiệu nguyên tử là số proton (p) của một nguyên tố hóa học, là số proton có trong hạt nhân của nguyên tử. Nó bằng số điện tích của hạt nhân. Số hiệu nguyên tử được xác định duy nhất bởi các nguyên tố hóa học.

Trong nguyên tử chưa tích điện, số nguyên tử bằng số electron (p = e).

phan-tu-la-gi-a-egt3

Ký hiệu nguyên tử

Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ các nguyên tử của nguyên tố hoá học vì nó biểu thị số khối và số hiệu nguyên tử Z. công thức chung:

ở đó:

X là ký hiệu hóa học;

 • A là số khối;
 • Z là số hiệu nguyên tử
 • Hạt nhân nguyên tử là gì?

Bao gồm neutron và proton. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là số p = số e. Hạt và hạt n có cùng khối lượng, còn hạt e có khối lượng rất nhỏ, không đáng kể.

Vì vậy khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

phan-tu-la-gi-a-egt2

Hạt nhân nguyên tử là gì?

Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân, bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch và năng lượng phân rã phóng xạ.

Năng lượng của sóng điện từ có thể ion hóa vật chất và gia tốc năng lượng của các hạt hay không

phan-tu-la-gi-a-egt1

Một số bài tập về nguyên tử, phân tử

Bài tập 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40, và tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số proton là:

 • Xem Thêm: Công chứng viên là gì? Dịch vụ công chứng uy tín!
 • Trả lời:

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt là 40 thì số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)

Số hạt mang điện sẽ nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt.

=> p + e – n = 2p – n = 12 (2)

từ (1) và (2) => p = 13; n = 14

Vậy số proton trong nguyên tử X là 13.

Bài tập 2: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 nơtron. Xác định chất lượng của nhôm.

 • Xem Thêm: Công chứng viên là gì? Dịch vụ công chứng uy tín!
 • Trả lời:
 • Chúng ta có:
 • mp = 13. 1,6726.10-24 = 21,71.10-24 (gam)
 • mn = 14. 1,6.75.10-24 = 23,45.10-24 (g)
 • i = 13. 9,1.10-24 = 0,01183.10-24 (g)

=> Khối lượng của 1 nguyên tử nhôm là: mp + mn + me = 21,71.10-24 + 23,45.10-24 + 0,01183.10-24 + = 45,172.10-24 (g)

Tìm Hiểu: Hickey Cổ Là Gì? Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Con Dấu Hickey Trên Cơ Thể Của Mình

Hy vọng những thông tin trong bài viết “Nguyên tử và phân tử là gì – Tổng hợp kiến ​​thức liên quan” hữu ích với bạn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ecogreen Tower!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *