Số chính phương là gì? Cách xác định và các ví dụ chi tiết

So-chinh-phuong-la-gi-a-egt2

Một hình vuông hoàn hảo là một số bằng bình phương của một số nguyên. Hay hiểu một cách đơn giản rằng bình phương trọn vẹn là một số tự nhiên, và căn bậc hai của nó cũng là một số tự nhiên.

Bạn đang tìm kiếm một số vuông hoàn hảo? Làm thế nào để biết số bình phương hoàn hảo? Hãy tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn về số chính phương là gì.

So-chinh-phuong-la-gi-a-egt2

Tham Khảo Thêm: Bạc Xỉu Là Gì? Nguồn Gốc Và Cách Làm Bạc Xỉu Ngon, Dễ Dàng Tại Nhà

Số chính phương là gì?

Định nghĩa số chính phương là gì

Một hình vuông hoàn hảo là một số bằng bình phương của một số nguyên.

Hay hiểu một cách đơn giản rằng bình phương trọn vẹn là một số tự nhiên, và căn bậc hai của nó cũng là một số tự nhiên. Hình vuông về bản chất là bình phương của một số tự nhiên. Hình vuông là diện tích của một hình vuông có các cạnh là một số nguyên khác.

Số nguyên bao gồm số nguyên dương, số nguyên âm và số không.

Nếu một hình vuông hoàn hảo là hình vuông của một số chẵn, nó được gọi là hình vuông chẵn, ngược lại nó được gọi là hình vuông chẵn. Nếu một hình vuông hoàn hảo là hình vuông của một số lẻ, nó được gọi là hình vuông lẻ.

Thiên nhiên

Một hình vuông hoàn hảo chỉ có số cuối cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9, nếu số tận cùng là 2, 3, 7, 8 thì không phải là hình vuông hoàn hảo.

Khi tính thừa số nguyên tố, một hình vuông hoàn hảo chỉ chứa các số nguyên tố với số mũ chẵn.

Một hình vuông hoàn hảo chỉ có thể có một trong hai dạng: 4n hoặc 4n + 1, không có hình vuông hoàn hảo nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (với n € N).

Một hình vuông hoàn hảo chỉ có thể có một trong 2 dạng: 3n hoặc 3n + 1, không có hình vuông hoàn hảo nào có dạng 3n + 2 (với n € N).

Đối với các số bình phương kết thúc bằng 1 hoặc 9, hàng chục là chẵn.

Nếu hình vuông tận cùng bằng chữ số 5 thì chữ số hàng chục là 2.

Nếu một hình vuông hoàn hảo kết thúc bằng chữ số 4, thì hàng chục là số chẵn.

Nếu một hình vuông hoàn hảo kết thúc bằng chữ số 6 thì hàng chục là số lẻ.

 • Một hình vuông hoàn hảo chia hết cho 2 cũng chia hết cho 4.
 • Một hình vuông hoàn hảo chia hết cho 3 cũng chia hết cho 9.
 • Một hình vuông hoàn hảo chia hết cho 5 cũng chia hết cho 25.
 • Một hình vuông hoàn hảo chia hết cho 8 cũng chia hết cho 16.

Một hình vuông hoàn hảo chia cho 3 sẽ không bao giờ có phần dư là 2; phép chia cho 4 sẽ không bao giờ để lại phần dư là 2 hoặc 3; một hình vuông lẻ chia cho 8 sẽ luôn có phần dư là 1.

 • Ví dụ:
 • 9 (3) 2; 36 (6) 2; là một số bình phương.
 • Công thức tính hiệu của hai hình vuông hoàn hảo:
 • a2 – b2 = (a + b) (a-b).
 • Ví dụ:
 • 62 – 32 = (6 + 3) (6-3) = 9,3 = 27.
 • Ước số nguyên dương của một hình vuông hoàn hảo là số lẻ.

Một hình vuông hoàn hảo chia hết cho p nguyên tố cũng chia hết cho p2.

Ví dụ:

Bình phương của 36 (62) chia hết cho 2 => 36 chia hết cho 4 (22)

144 (122) bình phương chia hết cho 3 (144: 3 = 48) => 144 chia hết cho 9 (144: 9 = 16)

Tất cả các hình vuông hoàn hảo có thể được viết dưới dạng tổng các số lẻ, từ 1 = 1, 4 = 1 + 3, 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7, 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9,… vv

ví dụ về hình vuông hoàn hảo

Các lớp toán trung học phổ thông bao gồm nhiều dạng bài tập khối. Dựa trên các khái niệm và tính chất trên, chúng ta có một số ví dụ về hình vuông hoàn hảo như sau:

Các số 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 đều là hình vuông hoàn hảo.

 • 4 = 22 là một hình vuông chẵn
 • 9 = 32 là một số bình phương lẻ
 • 16 = 42 là một hình vuông chẵn
 • 25 = 52 là một hình vuông lẻ
 • 36 = 62 là một hình vuông chẵn
 • 225 = 152 là một hình vuông hoàn hảo kỳ lạ
 • 289 = 172 là một hình vuông hoàn hảo kỳ lạ
 • 576 = 242 là một hình vuông thậm chí hoàn hảo

1.000.000 = 1.0002 là một hình vuông chẵn

So-chinh-phuong-la-gi-a-egt1

Tìm Hiểu Thêm: thuật toán là gì? Phân loại thuộc tính, vai trò và thuật toán

Hi vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích về số chính phương là gì? giúp công việc học tập và nghiên cứu được thuận lợi hơn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ecogreen Tower!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *