date là gì

Date Là Gì Phân Biệt Giữa “Ngày” Và “Ngày” Trong Tiếng Anh

date là gì Cả “Day” và “Date” đều có nghĩa là “ngày” nhưng được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào cách viết hoa của câu. Mời các bạn theo…

Read More