Gen Y

Thế Hệ Gen Y (Millennials) Là Gì? Đặc Điểm, Tính Cách Và Lối Sống Của Thế Hệ Y

Thế hệ Gen Y là thế hệ gắn liền với sự phát triển của công nghệ và Internet. Vậy Gen Y là ai? Họ thế nào? Sự tiến hóa của…

Read More