Hãy cùng tìm hiểu flop là gì và trong những trường hợp nào?