Trái Cấm

Thông Điệp Bí Ẩn Về Câu Chuyện Adam, Eve Và Trái Cấm Trong Kinh Thánh – Genesis [Radio]

Trái cấm tượng trưng cho điều gì? A-đam và Ê-va đã phạm tội gì để bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng? … Theo dõi và diễn giải thông điệp của…

Read More